Badania i rozwój

Patenty oraz prowadzone badania


Firma CMT-TECH Bogdan Duszkiewicz będąc firmą zorientowaną na rozwój, zajmuje się także prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Prowadzone są badania w celu rozwiązania napotykanej problematyki i wytworzenia rozwiązań umożliwiających lub ułatwiających produkcje metodą obróbki skrawaniem skomplikowanych elementów cienkościennych.
Na bazie zdobytego doświadczenia i prowadzenia badań własnych, zostały opracowane rozwiązania techniczne i technologiczne, które zostają z powodzeniem zastosowane w produkcji własnej a także innych firm poprzez opracowanie technologii produkcji wraz z oprzyrządowaniem wedle oczekiwań klienta.

Ukoronowaniem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych jest otrzymanie patentu na wynalazek „Uchwyt obróbkowy” pod numerem 232460 dla firmy CMT-TECH Bogdan Duszkiewicz. W chwili obecnej zakończony jest drugi etap prac badawczych, który także został zwieńczony zgłoszeniem patentowym.
Równolegle z powyższymi etapami prowadzone są także nowe kierunki badań nad nowymi produktami i technologiami, które zapewnią naszej firmie pewną i rozwojową przyszłość!