Współfinansowany przez Unię Europejską
Informujemy, że Firma CMT-Tech otrzymała dofinansowanie na realizację projektów pn.

”Dywersyfikacja działalności CMT-Tech dzięki wdrożeniu do produkcji nowych, opatentowanych wyrobów dedykowanych dla przemysłu lotniczego”

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.


Numer wniosku RPPK.01.04.01-18-0144/17


Głównym celem projektu jest zakup nowoczesnego parku maszynowego niezbędnego do uruchomienia produkcji i wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów, czyli modułowego swobodnego systemu mocowania promieniowego dla elementów cienkościennych bazującego na „uchwycie obróbkowym”.

Realizacja projektu pozwoli na rozpoczęcie produkcji precyzyjnych elementów dedykowanych dla przemysłu lotniczego i/lub motoryzacyjnego i rozpoczęcie współpracy z firmami z tych branż.


  • Wartość projektu: 1 700 851,38 PLN
  • Wkład Funduszy europejskich: 760 543,30 PLN

"Wdrożenie do produkcji modułowych podciśnieniowo-mechanicznych systemów mocowania elementów cienkościennych"

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.


Numer wniosku RPPK.01.04.01-18-0059/19


Głównym celem projektu jest zakup nowoczesnego parku maszynowego niezbędnego do uruchomienia produkcji i wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów - tj. modułowch podciśnieniowo-mechanicznych systemów mocowania elementów cienkościennych CMT-Gripp.


  • Wartość projektu: 4 182 000,00 PLN
  • Wkład Funduszy europejskich: 2 210 000,00 PLN

"Rozwój firmy CMT-TECH poprzez wdrożenie wyników badań B+R i uruchomienie produkcji nowych produktów"

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP


Projekt RPPK.01.04.01-18-0161/20-00


  • Wartość projektu: 6 725 025,00 PLN
  • Wkład Funduszy europejskich: 3 827 250,00 PLN